You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Jūsų prekių krepšelis tuščias

Grąžinimo sąlygos, EGS platforma ir neteisminis ginčų sprendimas

ECOBIKE elektriniaidviraciai.lt parduotuvė

UAB „Tonerta“
Laisvės pr. 82
LT-06125 Vilnius


Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:


  • grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, pakavimo elementai ir kt.  (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);


Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu  sudarytos sutarties per 14 dienų pagal CK 6.22810 str., išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Pasinaudojus šia teise pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 d.


  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  • Prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
  • grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jie buvo išduoti) ir užpildytą laisvos formos prašymą.


Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos ir sąlygų.


Nepriklausomai nuo Prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai Prekė sveria daugiau kaip 10 kg), Prekę, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia ar grąžina kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias Prekes, jas pakeisti analogiškomis Prekėmis ar padengti Prekių grąžinimo išlaidas.


Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresą bei tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. elektriniaidviraciai.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. elektriniaidviraciai.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu


Pardavėjas gavęs grąžinamas Prekes ir įvertinęs, kad jos atitinka keitimo ir grąžinimo Taisykles ir sąlygas bei LR teisės aktus, įsipareigoja per 15 dienų grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus į Jo Prekės keitimo ar grąžinimo akte nurodytą banko sąskaitą. Už Prekės pristatymą Pirkėjui sumokėtos siuntimo išlaidos nėra grąžinamos nebent nustatoma, jog grąžinama nekokybiška prekė.


EGS platforma ir neteisminis ginčų sprendimas


Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.


Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.
EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.
EGS platforma prieinama adresu:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/